KOKW Hoofding

 
Mercator herdacht
Markt SINT N
liebaut
DVD Mercator
Thuysbaert
etsen
U bent op pagina : Bestellen publicaties
 
 
 
 
 
 
 
Twitter Facebook Wikipedia  
 
 
 
 
Indien je niet over “flash player” beschikt op uw tablet of smart phone en aldus geen "keuze lijst" hierboven, klik dan hier om op onze Sitemap te komen en zo een keuze te maken naar pagina's zonder het gebruik van flash player"

 

 

AANDACHT : Dit formulier werkt niet meer wegens overschakeling van Server bij de Hostingprovider. Gelieve uw vraag te doen via de mail info@kokw.be met opgave van uw bestelling en uw persoonlijke gegevens, of
voorlopig naar Google forms voor bestelling.
Niet op bestlformulier hieronder

Elektronische bestelling van publicaties

Bestelling van diverse publicaties van de K.O.K.W


Velden met ! zijn verplichte velden.

Bestellingsformulier

 

Voornaam : !
Naam : !
Lid KOKW, Ja / Nee antwoorden
Adres :
Postcode en woonplaats :
GSM :
Telefoon (overdag):
E-mail : !
Aantal
De CASTRO
prijs 20 euro
   
Clement HEIRMAN
prijs 20 euro
   
USB Annalen
1861 -2008
prijs 20 euro UITVERKOCHT
  (enkel beschikbaar voor de leden KOKW en slechts één exemplaar)
Tony HERBERT
prijs 15 euro
   
DVD Willem I
prijs 8 euro
   
LAFRERI EN
prijs 25 euro
LAFRERI NL
prijs 25 euro
AFFICHES
prijs 5 euro
Toen den Duitsch kwam : deel 1
prijs 20 euro
Toen den Duitsch kwam :deel 2
prijs 20 euro
Gerard Mercator Cartograaf
prijs 25 euro
Annalen
..kan men niet met dit formulier bestellen : klik hier voor bestelling recente ANNALEN
Markt Sint Niklaas
(verplicht af te halen)
Orangisme in het Waasland
DVD Mercator
UITVERKOCHT
Prosper Thuysbaert
Etsen Huis Janssens
prijs 50 euro/stuk of 250 euro voor geheel
In kaarten gekeken
Ik wens

Wijze van toesturen of afhalen

te worden toegestuurd (+5 euro per boek, CD, enz.)
het document af te halen tijdens de openingsuren van de KOKW

Wil je het totaal bedrag berekenen van uw bestelling, gebruik dan deze berekeningstabel en vul het bedrag in hieronder
De K.O.K.W. kan deze gegevens gebruiken voor haar eigen communicatie met de leden en voor de communicatie onder de leden onderling. Wenst u dat liever niet, dan kunt u dat meedelen aan het secretariaat van de K.O.K.W. U mag deze gegevens inzien en vragen ze desgewenst te verbeteren. U mag ook de door de K.O.K.W. aangelegde ledenlijsten met gegevens raadplegen (wet op de verwerking van de persoongegevens dd 08/12/01992 en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht wordt/werd)
Uw bestelling is slechts geldig mits de volledige betaling van de publicaties zoals hoger voorzien op rekening nr BE 50 8508 3519 1418 te name van de K.O.K.W. met vermelding "bestellingen publicaties + naam en adres"
Geef hieronder het totale bedrag van uw bestelling aan , inclusief de eventuele verzendingskosten (berekeningstabel) of stel eventueel uw vraag mocht u die hebben.
Bedrag of Vraag : !
! = Verplicht veld

 

Terug naar bovenaan de pagina

sub