KOKW Hoofding

 
den haag1 den haag 2 den haag 3 den haag 4
U bent op tijdelijke pagina : Ledenreis Den Haag
 
 
 
 
 
 
Twitter Facebook Wikipedia  
 
 
 
 
Indien je niet over “flash player” beschikt op uw tablet of smart phone en aldus geen "keuze lijst" hierboven, klik dan hier om op onze Sitemap te komen en zo een keuze te maken naar pagina's zonder het gebruik van flash player"

 

 

 

Elektronisch inschrijvingsformulier.

Deelname aan bezoek Den Haag op 11 mei 2019

Kostprijs leden K.O.K.W. en partners 65 €,
klik hier om desgevallend lid KOKW te worden

Ja, ik zal aan het bezoek aan Den Haag op 11 mei 2019 deelnemen.
Er kunnen maximum vijftig deelnemers toegelaten worden
Velden met ! zijn verplichte velden.

Inschrijvingsformulier

 


Velden met ! zijn verplichte velden.

Inschrijvingsformulier

Voornaam : !
Naam : !
Adres :
Postcode en woonplaats :
Aantal deelnemers (1, 2, ...)!:
   
Menu I Vismenu of Menu II Vleesmenu vul in (Vis of vlees en aantal)!:
Namiddagbezoek  
Vul in hiernaast
ENKEL NOG Stadswandeling
Groep B (Stadswandeling) en aantalf!:T of Schone Kunste
   
Lid KOKW (incl. partner) vul in (Ja of Nee)!:
Lid ANV (incl. partner) vul in (Ja of Nee)!:
   
   
GSM :
Telefoon (overdag):
E-mail : !
De K.O.K.W. kan deze gegevens gebruiken voor haar eigen communicatie met de leden en voor de communicatie onder de leden onderling. Wenst u dat liever niet, dan kunt u dat meedelen aan het secretariaat van de K.O.K.W. U mag deze gegevens inzien en vragen ze desgewenst te verbeteren. U mag ook de door de K.O.K.W. aangelegde ledenlijsten met gegevens raadplegen (wet op de verwerking van de persoongegevens dd 08/12/01992 en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht wordt/werd).
Uw inschrijving is slechts geldig mits tijdige betaling van het deelnemersbedrag op rekening nr BE 50 8508 3519 1418 te name van de K.O.K.W. met vermelding "Den Haag 2019 + naam en adres"
 

 

Vragen of verzoeken:
 
 
! = Verplicht veld

 

Terug naar bovenaan de pagina

sub