KOKW Hoofding

 
luik 2 luik 3 luik 1 luik 4 luik 5
U bent op tijdelijke pagina : Ledenreis Luik
 
 
 
 
 
 
Twitter Facebook Wikipedia  
 
 
 
 
Indien je niet over “flash player” beschikt op uw tablet of smart phone en aldus geen "keuze lijst" hierboven, klik dan hier om op onze Sitemap te komen en zo een keuze te maken naar pagina's zonder het gebruik van flash player"

 

 

 

Elektronisch inschrijvingsformulier.

Deelname aan bezoek Luik op 28 april 2018

Kostprijs leden K.O.K.W. en partners 65 €,
klik hier om desgevallend lid KOKW te worden

Ja, ik zal aan het bezoek aan Luik op 28 april 2018 deelnemen.
Er kunnen maximum vijftig deelnemers toegelaten worden
Velden met ! zijn verplichte velden.

Inschrijvingsformulier

 


Velden met ! zijn verplichte velden.

Inschrijvingsformulier

Voornaam : !
Naam : !
Adres :
Postcode en woonplaats :
Aantal deelnemers (1, 2, ...)!:
   
Groep 1 (Kathedraal) of
Groep 2 (Oud Centrum) VOLZET
en aantalfl!: e of Schone Kunsten en aantal)!:
Menu I Vismenu of Menu II Terroir (Vlees) vul in (Vis of Terroir en aantal)!:
Groep A (Wapenindustrie) of Groep B (Glasindustrie) VOLZET en aantalf!:T of Schone Kunste
   
Lid KOKW (incl. partner) vul in (Ja of Nee)!:
   
GSM :
Telefoon (overdag):
E-mail : !
De K.O.K.W. kan deze gegevens gebruiken voor haar eigen communicatie met de leden en voor de communicatie onder de leden onderling. Wenst u dat liever niet, dan kunt u dat meedelen aan het secretariaat van de K.O.K.W. U mag deze gegevens inzien en vragen ze desgewenst te verbeteren. U mag ook de door de K.O.K.W. aangelegde ledenlijsten met gegevens raadplegen (wet op de verwerking van de persoongegevens dd 08/12/01992 en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht wordt/werd).
Uw inschrijving is slechts geldig mits tijdige betaling van het deelnemersbedrag op rekening nr BE 50 8508 3519 1418 te name van de K.O.K.W. met vermelding "Luik 2018 + naam en adres"
 

 

Vragen of verzoeken:
 
 
! = Verplicht veld

 

Terug naar bovenaan de pagina

sub