KOKW Hoofding

 
bibliotheek
U bent op pagina : werking van de K.O.K.W.
 
 
 
 
 
 
Twitter Facebook Wikipedia  
 
 
 
 
Indien je niet over “flash player” beschikt op uw tablet of smart phone en aldus geen "keuze lijst" hierboven, klik dan hier om op onze Sitemap te komen en zo een keuze te maken naar pagina's zonder het gebruik van flash player"

 

 

 

Even voorstellen:

De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas werd opgericht in 1861 en is één van de oudste geschiedkundige kringen van Vlaanderen. De stichters van de Kring hadden een dubbel doel: de oprichting van een museum en de publicatie van een tijdschrift, "De Annalen".

Vandaag concentreert de Kring, die in 1983 tot een v.z.w. werd opgevormd, zich in de eerste plaats op de Wase geschiedenis. Dat doet de K.O.K.W. enerzijds door zijn bibliotheek en documentatiecentrum open te stellen voor geïnteresseerden en onderzoekers en anderzijds door de publicatie van een gevarieerd jaarboek, de ‘Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas’, waarin naast regionale geschiedenis ook kunstgeschiedenis, Mercatoriana, archeologie, genealogie, volkskunde en cartografie aan bod komen.

Door schenking, ruil en aankoop groeien de bibliotheek en de bijzondere collecties van de K.O.K.W. voortdurend aan. De aanwinsten worden in orde van verwerving via een (elektronische) nieuwsbrief en de webstek aan de leden bekend gemaakt. Hun schenking staat op hun naam geschreven in het aanwinstenregister van de bibliotheek.

Wij doen een oproep aan allen niets verloren te laten gaan. U kunt daarbij helpen. Informeer uw kennissen over de doelstellingen van de K.O.K.W.. Het is een bemoedigende gedachte te weten dat boeken, tijdschriften, foto’s, kaarten, handschriften en talrijke gelegenheidsdrukwerken bewaard blijven voor zij die na ons komen.
Wij danken van harte alle leden, auteurs en sympathisanten die de K.O.K.W.-bibliotheek bedachten met hun schenkingen.

Stuur ons een brief of een e-mail indien je bijkomende inlichtingen wenst over de K.O.K.W. of over de collectie van de K.O.K.W. U kunt ons mailadrs vinden onder contact, of click hier voor een e-mail.

Op 5 Maart 2012, was in Rupelmonde de Vlaamsecartograaf Gerard Mercator 500 jaar geleden geboren. Bij de gelegenheid word in opdracht van de K.O.K.W. een DVD gemaakt, in het Nederlands, over het werk en het leven van Mercator. Die DVD is te bokomen bij de K.O.K.W

Hieronder een preview van de Engelse versie van de DVD AGE of DISCOVERY.

Terug naar bovenaan de pagina

sub