KOKW Hoofding

en Francais

in English

 
statuten
U bent op pagina : Werking / Statuten.
 
Homepage
Werking van de Kring
Agenda en Nieuws
Documentatiecentrum
Recente Publicaties
Jaarverslagen
Archief Collecties
 
Mercatormuseum
SteM (museum)
 
Contactgegevens
Lidmaatschap
Links
 
Twitter Facebook Wikipedia  
 
Sitemap

 

 

 

Statuten:

Als gevolg van het nieuwe decreet op de v.z.w.’s van 2 mei 2002 was ook de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) verplicht zijn “oude” statuten opnieuw te bekijken en aan de wettelijk opgelegde vormen aan te passen. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de formulering van bepaalde artikelen wat eenvoudiger te maken.

Op de buitengewone statutaire algemene vergadering van 26 oktober 2004 werden de nieuwe statuten eenparig goedgekeurd  door de effectieve leden.

De statuten omvatten volgende titels :

Titel I Naam - Zetel - Doel - Duur
Titel II Leden
Titel III Algemene vergadering
Titel IV Rekeningen en begrotingen
Titel V Commissaris
Titel VI Raad van Bestuur
Titel VII Ontbinding en vereffening

 

 

De volledige inhoud van de statuten kunt u raadplegen door" hier te klikken voor de statuten".

Terug naar bovenaan de pagina

sublogo